Tin tức tổng hợp

PACKING LIST LÀ GÌ?

Với bất kì bộ chứng từ nào, làm thủ tục hải quan, làm thanh toán, bảo hiểm, ...

avatar
Xin chào
close nav