NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

SIMBA Logistics

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Chính phủ đã “nới lỏng” mức vốn tối thiểu để thành lập cũng như duy trì hoạt động của các doanh nghiệp hàng không.

Theo đó, mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 300 tỷ đồng Việt Nam, khác với quy định cũ là 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 300 tỷ đồng Việt Nam nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. Đối với doanh nghiệp khai thác từ 11 đến 30 tàu bay thì mức vốn tối thiểu là 600 tỷ đồng (bằng mức quy định cũ đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa). Riêng mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung không thay đổi, vẫn là 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng thay đổi một số điều kiện để được thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể: Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ (trước đây là 30%); Phải có ít nhất 01 cá nhân Việt Nam hoặc 01 pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất; Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

Thời gian Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định với Bộ Giao thông Vận tải cũng được giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ quy định về việc doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không đăng tải nội dung của giấy phép trên 03 số báo liên tiếp các, sau khi được cấp phép.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Nghị định 89/2019/NĐ-CP tại đây.

Theo VITIC

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav
Bạn cần hỗ trợ?