NGHĨA VỤ THUẾ (TAX LIABILITY) LÀ GÌ? VÍ DỤ VỀ NGHĨA VỤ THUẾ THU NHẬP

SIMBA Logistics

Nghĩa vụ thuế (tiếng Anh: Tax Liability) hay còn gọi là nợ thuế là tổng số tiền nợ thuế của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác với cơ quan thuế.

Nghĩa vụ thuế

Khái niệm

Nghĩa vụ thuế hay còn gọi là nợ thuế trong tiếng Anh là Tax Liability.

Nghĩa vụ thuế là tổng số tiền nợ thuế của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác đối với cơ quan thuế như Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Đó là tổng số tiền thuế bạn phải chịu trách nhiệm trả cho cơ quan thuế. Nợ thuế phát sinh do thu nhập, thu nhập tăng từ việc bán tài sản hoặc các yếu tố chịu thuế khác. Không có nghĩa vụ thuế có nghĩa là tổng nợ thuế của người nộp thuế bằng 0 trong năm trước hoặc họ không phải khai thuế.

Hiểu về Nghĩa vụ thuế

Nghĩa vụ thuế là số tiền thuế mà một doanh nghiệp hoặc một cá nhân phải chịu dựa trên luật thuế hiện hành. Thuế được áp đặt bởi một loạt các cơ quan thuế, tại Mỹ các cơ quan này bao gồm chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương. Khi một sự kiện chịu thuế xảy ra, người nộp thuế cần biết cơ sở thuế cho loại sự kiện này và thuế suất cho koarn tăng thu nhập này trên cơ sở thuế hiện hành.

Nghĩa vụ thuế không chỉ bao gồm năm hiện tại, thay vào đó, nó ảnh hưởng đến tất cả các năm mà người chịu thuế (có thể) nợ thuế. Điều đó có nghĩa là nếu có các khoản thuế nộp trễ (bất kỳ khoản thuế nào chưa được thanh toán từ các năm trước), thì chúng cũng được thêm vào nghĩa vụ thuế của năm hiện tại.

Ví dụ về Nghĩa vụ thuế thu nhập

Loại nghĩa vụ thuế phổ biến nhất đối với người nộp thuế là thuế thu nhập. Giả sử người nộp thuế tại Mỹ kiếm được 50.000 đô la tổng thu nhập, được báo cáo vào cuối năm. Nếu thuế suất liên bang là 20%, cơ sở thuế là 50.000 đô la được nhân với tỷ lệ 20% thì nợ thuế liên bang là 10.000 đô la.

Giả sử rằng người nộp thuế theo mẫu W-4 dẫn đến ông chủ của anh ta giữ lại 8.000 đô la tiền thuế liên bang và người nộp thuế đã thực hiện khoản thanh toán thuế 1.000 đô la trong năm. Khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế cá nhân theo Mẫu 1040, khoản thanh toán thuế còn lại là khoản nợ thuế 10.000 đô la trừ 9.000 đô la tiền giữ lại và thanh toán còn 1.000 đô la. 

Mặt khác, nếu thông tin trên W-4 của người nộp thuế cho biết khoản khấu trừ là 5.000 đô la và không có khoản thanh toán thuế 1.000 đô la nào được thực hiện trong năm, khoản thanh toán thuế do khai thuế bằng 10.000 đô la trừ khoản thanh toán 5.000 đô la, bằng 5.000 đô la.

Nghĩa vụ thuế bao gồm tất cả các năm mà người đóng thuế nợ thuế.

Lợi nhuận từ vốn được đánh thuế như thế nào?

Khi người nộp thuế bán một khoản đầu tư, bất động sản hoặc tài sản khác để kiếm tiền, cá nhân đó sẽ phải trả thuế cho khoản tiền lãi từ việc bán trên. Ví dụ một người nộp thuế mua 100 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông XYZ với giá 10.000 đô la và bán 100 cổ phiếu này sau năm năm từ thời điểm bán với giá 18.000 đô la. 

Khoản lãi 8.000 đô la được coi là cơ sở thuế cho sự kiện bán này và giao dịch này là một khoản lãi vốn dài hạn vì thời gian nắm giữ cổ phiếu lớn hơn một năm. Thuế suất đối với lãi vốn có thể khác với thuế suất thuế thu nhập và các loại thuế khác. Nếu thuế suất là 10 phần trăm, nghĩa vụ thuế sẽ là 800 đô la và người nộp thuế sẽ đưa con số này vào trong tờ khai thuế cá nhân 1040.

(Theo Investopedia)

Tags : thuế quan, thủ tục, Việt Nam
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav
Bạn cần hỗ trợ?