Những điều bạn cần biết về INCOTERM 2020

SIMBA Logistics

Incoterm 2020 là danh sách những điều khoản mới nhất quy định việc vận chuyển hàng hóa. Vậy đến với Incoterm 2020 bạn cần biết những gì? Hãy cùng SIMBA GROUP tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Incoterm là gì?

Đầu tiên chúng ta cùng đến với khái niệm Incoterm là gì? Incoterms là một bộ quy tắc cố định được công nhận trên toàn cầu. Bộ quy tắc này có chức năng hướng dẫn bên bán hàng hóa và bên mua hàng hóa trong việc cách biên soạn và thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Mục đích của Incoterm là để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong hoạt động ngoại thương, trao đổi hàng hóa. Theo đó các điều khoản trong Incoterm sẽ phân chia rõ trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua. Nhờ đó mà các bên sẽ hiểu nhau hơn để tránh hoặc giảm thiểu được những tranh chấp phát sinh trong quá trình trao đổi hàng hóa. 

Các điều khoản Incoterm lần đầu được giới thiệu vào năm 1936 bởi Phòng thương mại quốc tế gọi tắt là ICC. Mới đây bộ quy tắc Incoterms 2020 là bản quy tắc đánh dấu lần đầu tiên cập nhật kể từ Incoterms 2010. Bộ quy tắc mới ra đời với mục đích đáp ứng được bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi từng ngày.

Incoterm là tập quán thương mại, không phải là luật. Chính vì vậy nên các quy tắc, điều kiện, điều khoản có trong Incoterm không mang tính bắt buộ phải thực hiện. 

Những điều bạn cần biết về Incoterm 2020

Giới thiệu về Incoterm 2020?

Incoterms 2020 là phiên bản mới nhất của bộ các quy tắc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Phiên bản Incoterm mới có tổng cộng 11 điều khoản riêng biệt đi cùng với nhiều điểm sửa đổi nổi bật, đáng chú ý so với Incoterms 2010.

Mục đích của bộ quy tắc Incoterm 2020 được đặt ra là đảm bảo an ninh trong quá trình xuất nhập khẩu. Incoterm 2020 sẽ bảo đảm bằng cách yêu cầu các bên mua hàng hóa và bên bán hàng hóa thực hiện theo đúng các  nguyên tắc được liệt kê trong Incoterm và làm rõ được trách nhiệm của từng bên theo những yêu cầu cụ thể.

Các điều khoản trong Incoterm 2020 sẽ được chia ra thành 2 nhóm chính đó là nhóm các điều khoản áp dụng cho mọi phương thức vận tải và nhóm các điều khoản chỉ áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể hơn các điều khoản này nhé.

Các điều khoản trong Incoterms 2020 áp dụng cho mọi phương thức vận tải

EXW – Ex Works (Giao tại xưởng)

EXW – Ex Works (Giao tại xưởng)

 • Theo điều khoản EXW trong Incoterm 2020 thì bên bán hàng hóa phải có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng tại địa điểm mình đang kinh doanh hoặc một nơi nào đó đã được chỉ định ví dụ như nhà máy, văn phòng, kho bãi.... 
 • Quyền sở hữu hàng hóa sau khi chuẩn bị sẽ được chuyển giao cho bên mua. Bên mua hàng hóa sau khi nhận chuyển giao sẽ phải có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí và chịu toàn bộ rủi ro đối với hàng hóa tính từ thời điểm nhận hàng.

FCA – Free Carrier (Giao cho người chuyên chở)

 • Theo điều khoản FCA, bên bán hàng hóa phải có trách nhiệm vận chuyển hàng tới địa điểm mà bên mua hàng hóa chỉ định. Đồng thời bên bán phải thực hiện bốc xếp hàng hóa lên các phương tiện vận chuyển và xử lý các tác vụ vận chuyển bao gồm thông quan xuất khẩu, thực hiện những yêu cầu về an ninh. Rủi ro sẽ được chuyển giao từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa đã được bốc xếp lên các phương tiện vận tải.
 • Bên mua hàng hóa sẽ có nghĩa vụ chi trả cước phí, phí vận đơn đường biển, phí bảo hiểm, chi phí bốc dỡ hàng…. Đặc biệt bên mua sẽ phải chịu tất cả những tổn thất xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)

CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)

 • Đối với điều khoản CPT, bên bán hàng hóa phải chịu chi phí vận chuyển hàng tới điểm giao hàng cuối cùng của bên mua. Bên bán đồng thời cũng sẽ phải thực hiện thông quan xuất khẩu hàng hóa và giao hàng cho các trung gian vận chuyển hàng hoặc một người được chỉ định bởi bên bán, tại địa điểm giao hàng chỉ định.
 • Tại thời điểm đó rủi ro được chuyển giao từ bên bán sang cho bên mua. Bên bán sẽ có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan tới quá trình vận chuyển hàng hóa nhưng sẽ không có trách nhiệm phải mua bảo hiểm.
 • Một điểm bạn cần lưu ý chính là theo điều khoản CPT thì bên bán không có trách nhiệm phải mua bảo hiểm. Nếu bên mua hàng hóa yêu cầu bên bán phải có bảo hiểm hàng hóa thì họ nên xem xét áp dụng điều khoản CIP.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Cước phí và phí bảo hiểm trả tới)

 • Điều khoản CIP trong Incoterms 2020 có khá nhiều điểm tương đồng so với CPT. Chỉ ngoại trừ việc bên bán phải có trách nhiệm chi trả bảo hiểm cho hàng hóa khi vận chuyển cũng như các chi phí trong quá trình vận chuyển.

DPU – Delivered at Place Unloaded (Giao tại địa điểm đã dỡ xuống)

DPU – Delivered at Place Unloaded (Giao tại địa điểm đã dỡ xuống)

 • Trong điều khoản DPU, bên bán hàng hóa sẽ chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển như chi phí xuất khẩu, cước phí, phí bốc dỡ hàng hóa… Đồng thời bên bán cũng sẽ phải chịu toàn bộ rủi ro đối với hàng hóa cho tới khi chúng được giao đến cảng đích hoặc bến. 
 • Bên mua hàng hóa sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí và rủi ro sau khi hàng hóa đã được bốc dỡ. Các chi phí sẽ bao gồm thuế nhập khẩu, các loại thuế khác, phí thông quan hàng hóa…. Nếu bên bán hàng hóa không thể sắp xếp được việc bốc dỡ hàng hóa thì nên cân nhắc sử dụng điều khoản DAP.

DAP – Delivered At Place (Giao tại nơi đến)

 • Điều khoản DAP quy định rằng bên bán hàng hóa sẽ vận chuyển hàng tới điểm giao hàng đã được chỉ định nhưng sẽ không có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa. Trách nhiệm của bên bán sẽ chỉ bao gồm đóng gói hàng, thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, chi trả các loại cước phí và phí bến bãi cho đến cảng đích như đã thỏa thuận.

DDP – Delivered Duty Paid (Giao hàng đã nộp thuế)

 • Khi điều khoản DDP được áp dụng có nghĩa là bên bán hàng hóa phải chịu hoàn toàn các chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng đã được chỉ định để hàng hóa được bốc dỡ và thông quan nhập khẩu.
 • Bên bán cũng phải có trách nhiệm thông quan hàng hóa để nhập khẩu vào quốc gia bên mua. Việc này sẽ bao gồm chi trả các khoản thuế liên quan, nhận được sự phê duyệt từ chính quyền tại quốc gia đó. Thế nhưng, bên bán hàng hóa sẽ không có trách nhiệm phải bốc dỡ hàng hóa.

Điều khoản trong incoterms 2020 áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa

FAS – Free Alongside Ship (Giao dọc mạn tàu)

 • Theo điều khoản FAS thì bên bán hàng hóa sẽ giao hàng khi hàng được đặt dọc mạn tàu của bên mua hàng tại cảng được chỉ định. Điều này cũng có nghĩa rằng bên mua hàng hóa sẽ phải chịu tất cả chi phí và rủi ro về việc hàng hóa bị mất mát hay hư hỏng tính từ thời điểm đó. 
 • Điều khoản FAS cũng yêu cầu bên bán hàng hóa thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. (Trong Incoterms 2010 thì bên mua sẽ là bên phải chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu cho hàng hóa).

FOB – Free On Board (Giao trên tàu)

 • Đối với điều khoản FOB trong Incoterm 2020, bên bán hàng hóa sẽ phải chịu mọi chi phí và rủi ro cho tới khi hàng hóa được bốc xếp lên tàu vận chuyển được chỉ định bởi bên mua.
 • Trách nhiệm của bên bán sẽ bao gồm việc thực hiện thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. Trong khi đó bên mua hàng sẽ chi trả cước phí, phí vận đơn đường biển, phí bảo hiểm, phí bốc dỡ hàng hóa và chi phí vận tải từ cảng về tới nơi giao hàng cuối cùng. Bên mua hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại nào của hàng hóa trên tàu vận chuyển.

CFR – Cost and Freight (Tiền hàng và cước phí)

 • Đơn vị giao hàng sẽ thanh toán các loại phí thông quan xuất khẩu và cước phí vận chuyển hàng hóa tới cảng hàng hóa đã được chỉ định. Đồng thời sẽ phải có trách nhiệm đối với bất kì hư hại nào của hàng hóa kể từ lúc hàng hóa đang trên tàu tới khi hàng hóa đến được cảng cuối cùng.
 • Bên mua sẽ có trách nhiệm chi trả chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng về nơi giao hàng cuối cùng đồng thời phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa. Nếu bên mua yêu cầu bên bán phải có bảo hiểm cho hàng hóa thì họ nên cân nhắc việc sử dụng điều khoản CIF.

CIF – Cost, Insurance & Freight (Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí)

 • Theo điều khoản CIF thì bên bán sẽ có trách nhiệm thông quan xuất khẩu hàng hóa và vận chuyển hàng khi hàng đang trên tàu vận chuyển tại cảng giao hàng. Bên bán sẽ phải chịu cước phí và phí bảo hiểm cho đến khi hàng hóa tới cảng đích đã được chỉ định. Bên bán cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kì hư hại nào của hàng hóa khi đang trên tàu vận chuyển.
 • Tại cảng đích, bên bán sẽ phải xuất trình 3 loại giấy tờ chính hóa đơn; chính sách bảo hiểm và vận đơn đường biển. 3 loại giấy tờ này lần lượt đại diện cho tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí của điều khoản CIF.

Tổng kết

Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết về Incoterm 2020 mà SIMBA GROUP muốn gửi đến các bạn. Mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Incoterm 2020.

Nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu hoặc bạn đang muốn tìm nguồn hàng chất lượng để kinh doanh. Hãy liên hệ ngay với SIMBA GROUP để được tư vấn trực tiếp 

 • Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội: Tầng 21, tháp A, tòa Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Văn phòng HCM: Tầng 4 - Tòa nhà DTC Building, 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Hotline: 086.690.8678
 • Email: media.simbalogistics@gmail.com
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav
Bạn cần hỗ trợ?