ĐỀ NGHỊ DỪNG THÍ ĐIỂM CÁC ĐOÀN XE TỰ LÁI TRUNG QUỐC TẠI LẠNG SƠN

SIMBA Logistics

Bộ Giao thông Vận tải vừa có đề nghị dừng triển khai thí điểm tổ chức các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc và Lạng Sơn sau 1 năm thực hiện thí điểm.

Dự án thí điểm các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn  với thời gian thực hiện một tour tối đa là 3 ngày. Có quy mô đối với đoàn xe du lịch tự lái tối thiểu 3 xe/đoàn, tối đa 10 xe/đoàn. Tổng số xe du lịch tự lái nhập cảnh, lưu hành tại Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn không quá 50 xe/ngày.

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, sau 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn hiện mới chỉ có 1 đoàn ra và 1 đoàn vào nên chưa phát huy được hiệu quả đối với loại hình này.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cân nhắc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng hoạt động thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn.

Theo dự án thí điểm, các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Đồng thời được tham quan du lịch trong địa phận Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và ngược lại, khách du lịch Việt Nam có thể lái xe sang thành phố Sùng Tả và thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tags : Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn, Trung Quốc, Việt Nam, Đồng Đăng
avatar
Xin chào
close nav