Chính sách quyền riêng tư

I. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đã đến với biểu mẫu của Simba, được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần Kinh doanh Quốc tế Simbagroup Việt Nam. Simba hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách vì vậy Chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin và tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của Pháp luật Việt Nam. 
Chính sách này sẽ áp dụng cho tất cả các Khách, Nhà cung cấp, Đối tác (như Phiên dịch viên, Khách sạn, Nhà xe, Đại lý vé máy bay, ) và các đối tác cung cấp dịch vụ Logistics (sau đây được gọi chung là “bạn”).
Bằng cách nhấp “Tôi đồng ý với chính sách của Simba” hoặc những nội dung tương tự được hiện ở trang Đăng ký, Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc và hiểu rõ tất cả các điều khoản của Chính sách này và Quý khách đã đồng ý/cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân như đã được mô tả trong Chính sách bảo này. 

II. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU

1. Phạm vi thu thập

Bao gồm bất kỳ dữ liệu gì Bạn tự nguyện gửi cho Chúng tôi:

 • Dữ liệu định danh như: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
 • Dữ liệu liên lạc như: Email và Số điện thoại;
 • Hình ảnh, thông tin hàng hóa do Bạn đăng tải lên;
 • Dữ liệu cá nhân mà Bạn nhập trong biểu mẫu của chúng tôi;

2. Mục đích

 • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc Khách hàng bao gồm: Tư vấn, xử lý các vấn đề khiếu nại, phản hồi từ Bạn;
 • Cải thiện dịch vụ tối ưu cho người dùng, nhằm đảm bảo các dịch vụ diễn ra suôn sẻ, thuận tiện nhất;
 • Kiểm tra, xử lý bất kỳ khiếu nại, câu hỏi nào của Quý khách.

3. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được Chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách hoặc thời hạn mà pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ hoặc xóa dữ liệu cá nhân của Bạn nếu nó không còn cần thiết cho Dịch vụ hoặc Mục đích đã được nêu ở trên, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại dữ liệu cá nhân của Bạn.

III. CAM KẾT BẢO MẬT

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn, ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chỉ những người được ủy quyền của Chúng tôi mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn và thông tin của Bạn sẽ được bảo mật. 

 • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của Bạn cho bất kỳ Bên thứ ba nào trừ các trường hợp dưới đây:
 • Bên thứ ba là các đối tác liên quan đến dịch vụ của Chúng tôi và chỉ giới hạn thông tin trong phạm vi cần thiết;
 • Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn nếu Cơ quan Quản lý Luật pháp yêu cầu;
 • Chúng tôi có thể sử dụng vụ từ một Nhà cung cấp dịch vụ là Bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động trên ứng dụng Simba, Bên thứ ba này có thể phải xử lý các dữ liệu cá nhân liên quan đến Bạn.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có).

Nếu Bạn tin rằng quyền riêng tư của Bạn đã bị Simba xâm phạm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet hay bất cứ phương tiện nào đều không an toàn tuyệt đối. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn, tuy nhiên không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của Bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, do đó Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

IV. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Trong trường hợp Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách:
Hotline: 0379 311 688
Email: support@simba.vn

avatar
Xin chào
close nav
Bạn cần hỗ trợ?