Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 4/2020

SIMBA Logistics - 19/05/2020

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2020 (từ ngày 16/4 đến ngày 31/4/2020) đạt 18,25 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 465 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2020.  

Với kết quả này, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng đạt 36,1 tỷ USD, giảm mạnh 22% tương ướng giảm trên 10 tỷ USD so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 4/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 158,9 tỷ USD, tăng 0,9%, tương ứng tăng 1,4 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 98,51 tỷ USD, giảm 1,5% (tương ứng giảm 1,47 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 60,43 tỷ USD, tăng 5% (tương ứng tăng 2,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.   

Trong kỳ 2 tháng 4 năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 244 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2020 lên 2,78 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2020 đạt 9,25 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 991 triệu  USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4/2020.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 4/2020 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 4/2020 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện từ và linh kiện tăng 142 triệu USD, tương ứng tăng 9,8%; hàng dệt may tăng 133 triệu USD, tương ứng tăng 18%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 110 triệu USD, tương ứng tăng 14,4%; đá quý kim loại quý và sản phẩm tăng 76 triệu USD, tăng gấp 13 lần...

Như vậy, tính đến hết tháng 4 năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 80,86 tỷ USD, tăng 2%  tương ứng tăng 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng chính kỳ 2 tháng 4 năm 2020 so với kỳ 1 tháng 4

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 4/2020 đạt 5,66 tỷ USD, tăng 5,8%, tương ứng tăng 313 triệu USD so với kỳ 1 tháng 3/2020, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong năm 2020 của nhóm các doanh nghiệp này lên 53,57 tỷ USD, giảm 2,5% (tương ứng giảm 1,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2020 đạt hơn 9 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 526 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2020.

Trị giá nhập khẩu h​àng hóa trong kỳ 2 tháng 4/2020 giảm so với kỳ 1 tháng 4/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: sắt thép các loại giảm 166 triệu USD, tương ứng giảm 37,8%;  máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 142 triệu USD, tương ứng giảm 9,1%; chất dẻo nguyên liệu giảm 88 triệu USD, tương ứng giảm 24,4%; vải các loại giảm 79 triệu USD, tương ứng giảm 15,8%...

Như vậy, tính đến hết tháng 4/2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 78,08 tỷ USD, giảm 0,3% (tương ứng giảm 224 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 4 năm 2020 so với kỳ 1 tháng 4

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,92 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 287 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 4/2020. Tính đến hết tháng 4/2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt gần 45 tỷ USD, giảm 0,2% (tương ứng giảm 100 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 57,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2020 sẽ được phổ biến từ ngày 12/5/2020.

Nguồn: Tổng cục hải quan 

Nội dung gốc

avatar
Xin chào
close nav